Privaatsuspõhimõtted

JELD-WEN Eesti AS ("Meie") oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsele ja austamisele.

Käesolevad põhimõtted (koos meie kasutustingimustega  ja neis viidatud mistahes muude dokumentidega) kehtestavad aluse, mille kohaselt töötleme mistahes isikuandmeid, mida teie kohta kogume või mida teie meile esitate.  Palun lugege alljärgnevaid põhimõtteid hoolikalt, mõistmaks meie vaateid ja tavasid teie isikuandmete ja nende käitlemise kohta.

Informatsioon, mida võime teilt koguda

Nõustute, et võime koguda ja töödelda järgmisi teid puudutavaid andmeid:

  • Teie pakutav informatsioon, mille sisestate meie koduleheküljel www.jeld-wen.ee (meie kodulehekülg) leiduvatesse ankeetidesse. See hõlmab informatsiooni, mille olete esitanud meie koduleheküljel registreerumisel, meie teenuse tellimisel või lisateenuste taotlemisel. Samuti võime teilt informatsiooni küsida siis, kui võtate osa mõnest meie või mõne meie kontserni kuuluva ettevõtte toetatud võistlusest või reklaamikampaaniast, samuti siis, kui annate meile meie kodulehekülje kaudu teada mõnest probleemist.
  • Kui te meiega ühendust võtate, võime sellist kirjavahetust säilitada.
  • Samuti võime paluda teil täita küsimustikke, mida kasutame uuringueesmärkidel ja mis ei ole teile täitmiseks kohustuslikud.
  • Andmed teie pöördumiste kohta meie koduleheküljele hõlmavad muude andmete seas ka andmeid internetiliikluse ja asukoha kohta, andmeid veebilogidest ja muust kommunikatsioonist ja teie kasutatud ressurssidest.

IP aadressid

Võime koguda informatsiooni teie arvuti kohta, sealhulgas teie IP aadressi, operatsioonisüsteemi ja internetibrauseri kohta, tehes seda süsteemi administreerimise eesmärkidel, kogutud informatsiooni aruannete koostamiseks meie reklaamijatele ja meie kodulehekülje kasutuse auditeerimiseks. See hõlmab statistilisi andmeid meie kasutajate sirvimistegevuse ja veebikäitumise kohta ja ei võimalda tuvastada mistahes isikuid. IP aadresse kasutame teie tuvastamiseks juhul, kui osutub vajalikuks meie internetilehekülje kasutustingimuste või teenusetingimuste kehtestamine meie teenuse, kodulehekülje, klientide või teiste isikute kaitseks.

Küpsised

Kasutame sel koduleheküljel mitmesuguseid töövahendeid, mille abil on võimalik mõõta ja analüüsida meie kodulehekülje külastusi kajastavat informatsiooni. Selleks kasutame teie IP aadressi (teie arvutit internetis tuvastada võimaldav numbrijada) selleks, et muuhulgas koguda andmeid internetiliikluse kohta ja teie internetibrauseri liiki ja arvutit iseloomustavaid andmeid. Me ei kasuta neid andmeid teie isiku identifitseerimiseks.

Lisaks eeltoodule kasutatakse ka küpsiseid ja teie nõustute nende kasutusega. Küpsiseks nimetatakse väikest arvutifaili, mis salvestatakse teie arvutisse meie internetilehekülje külastamisel. Külastades meie internetilehekülge uuesti, tuntakse teie korduskülastus ära küpsise abil. Küpsis sisaldab unikaalset numbrit ja ei sisalda isikuandmeid. Me ei kasuta küpsist teie isiku identifitseerimiseks. Küpsist ei ole võimalik kasutada teie identifitseerimiseks kolmandate poolte internetilehekülgedel. Teil on võimalik oma internetibrauserit seadistada küpsistest keelduma, küpsiseid kustutama või teid küpsise vastuvõtmisest teavitama. Juhiseid nende toimingute tegemiseks leiate oma brauserimenüü alajaotusest "Abi".


KUHU ME TEIE ISIKUANDMEID SALVESTAME

Andmed, mida me teilt kogume, võidakse edastada ja salvestada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ("EMP") paiknevasse asukohta. Selliseid andmeid võivad töödelda ka väljaspool EMP'd asuvad töötajad, kes on meie või meie tarnijate töövõtjad. Selliseid töötajaid võib kasutada muuhulgas ka teie tellimuste täitmiseks ja tugiteenuste osutamiseks. Oma isikuandmete esitamisega nõustute sellise andmete edastamise, salvestamise ja töötlusega. Teeme omalt poolt kõik vajaliku selleks, et tagada teie andmete turvalist ja käesolevatele privaatsuspõhimõtetele vastavat töötlust.

Kogu informatsiooni, mida te meile esitate, hoitakse meie turvalistes serverites. Kui me oleme teile teatavaks teinud (või kui te olete valinud) parooli, mis võimaldab teile juurdepääsu mõnedele meie kodulehekülje osadele, siis olete vastutav selle parooli saladuses hoidmise eest. Teil on keelatud oma parooli teiste isikutega jagada.

Kahjuks ei ole parooli interneti kaudu edastamine täielikult turvaline. Vaatamata sellele, et teeme endast oleneva teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me garanteerida meie koduleheküljele edastatavate teie andmete turvalisust; mistahes andmete edastamine toimub teie riisikol. Olles teie informatsiooni kätte saanud, kasutame rangeid protseduurireegleid ja turvameetmeid neile loata juurdepääsu vältimiseks.

Informatsiooni kasutamine

Kasutame teid puudutavat informatsiooni järgmistelt:

  • Tagamaks, et meie koduleheküljelt pärinevat sisu esitataks teile ja teie arvutile kõige mõjusamal viisil.
  • Pakkumaks teile informatsiooni, tooteid või teenuseid, mida olete meilt soovinud või mida peame teile huvipakkuvaks; seda juhul, kui olete andnud meile vastava nõusoleku.
  • Kui avaldate meile oma elektronpostiaadressi või telefoninumbri, võime saata teile järelsõnumi või teha järeltoiminguna telefonikõne; seda juhul, kui olete andnud meile vastava nõusoleku.

Samuti võime kasutada teie andmeid või lubada valitud kolmandatel pooltel teie andmeid kasutada selleks, et edastada teile informatsiooni selliste kaupade ja teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, ning meie või nemad võime või võivad teiega sel teemal ühendust võtta elektronposti, posti või telefoni teel.

Kui olete meie püsiklient, siis võtame teiega ühendust ainult elektrooniliste kanalite vahendusel (elektronpost või SMS), saates teile informatsiooni teie varasemate ostudega sarnanevate kaupade ja teenuste kohta.

Kui te olete uus klient ja lubate valitud kolmandatel pooltel oma andmeid kasutada, kontakteerume meie (või kontakteeruvad nemad) teiega elektrooniliste kanalite vahendusel ainult juhul, kui te olete selleks oma nõusoleku andnud.

Kui te ei soovi, et kasutaksime teie andmeid sellisel viisil ega edastaksime teie andmeid kolmandatele pooltele turunduslikel eesmärkidel, siis palun märkige ära vastav andmete sisestusankeedil asuv märkeruut.

Me ei avalda oma reklaamijatele informatsiooni identifitseeritavate isikute kohta, kuid me võime neile edastada oma kasutajate kohta koondinformatsiooni (näiteks võime neile teada anda, et mistahes päeval on nende reklaamil klõpsanud 500 meest vanuses kuni 30 eluaastat). Samuti võime kasutada selliseid koondandmeid selleks, et võimaldada reklaamijail jõuda nende soovitud sihtrühmadeni (näiteks mõnes kindlas geograafilises asukohas paiknevad naised). Võime kasutada teilt saadud isikuandmed selleks, et saaksime vastu tulla oma reklaamijate soovidele ja näidata nende reklaame konkreetsetele sihtrühmadele.

Teie informatsiooni avaldamine

Võime avaldada teie isikuandmeid meie kontserni mistahes liikmele, st tütarettevõtetele, põhivaldusettevõtjale ja selle tütarettevõtetele.

Võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele pooltele:

  • Juhul, kui ostame või müüme mistahes ettevõtet või varasid, millisel juhul võime avaldada teie isikuandmed sellise ettevõtte või vara tulevasele müüjale või ostjale.
  • Kui JELD-WEN Eesti AS või kõik selle varad võõrandatakse kolmandale poolele, millisel juhul moodustavad ettevõtte hoitavad klientide isikuandmed osa selle võõrandatavatest varadest.
  • Kui meil on kohustus avaldada või jagada teie isikuandmeid mistahes seadusliku nõude täitmiseks või meie kasutustingimuste või teiste kokkulepete jõustamiseks või rakendamiseks; või JELD-WEN, Inc, meie klientide või teiste isikute õiguste, vara või ohutuse kaitseks. See hõlmab informatsiooni vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettuste vältimiseks ja krediidiriski vähendamiseks.

Teie õigused

Töötleme teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel ainult olukordades, milles olete meile vastava nõusoleku andnud. Anname teile teada (enne teie andmete kogumist) meie kavatsusest kasutada teie andmeid sellistel eesmärkidel või avaldada teie informatsiooni mistahes kolmandale poolele sellistel eesmärkidel. Teil on võimlik kasutada oma õigust vältida sellist andmetöötlust, märkides ära vastavad märkeruudud meie andmete kogumise vormidel.  Samuti on teil võimalik kasutada oma sellist õigust mistahes ajal, võttes meiega ühendust aadressil inforakvere@jeld-wen.biz

Meie koduleheküljel võib aeg-ajalt olla linke meie partnervõrkude, reklaamijate ja sidusettevõtjate internetilehekülgedele või -lehekülgedelt.  Järgides linki mistahes sellistele internetilehekülgedele, pöörake tähelepanu asjaolule, et neil lehekülgedel on omad privaatsuspõhimõtted ja me ei vastuta mistahes viisil selliste põhimõtete eest.  Enne mistahes isikuandmete sisestamise sellistel lehekülgedel tutvuge kindlasti nende privaatsuspõhimõtetega.

Juurdepääs informatsioonile

Kehtiv andmekaitsealane seadusandlus annab teile õiguse pääseda ligi teie kohta säilitatavale informatsioonile. Teie ligipääsuõigust on võimalik kasutada vastavalt sellele seadusandlusele. Mistahes juurdepääsusoovile võib vastavalt kehtivale seadusandlusele rakenduda teenustasu, mille eesmärk on katta meie kulud, mis seonduvad teile meie käsutuses oleva teid käsitleva informatsiooni pakkumisega.

Muutused meie privaatsuspõhimõtetes

Mis tahes tulevased muudatused meie privaatsuspõhimõtetes avaldatakse selsamal leheküljel.

 

LASTE VIIBIMINE KODULEHEKÜLGEDEL

Meie internetileheküljed ei ole mõeldud kasutamiseks lastele vanuses alla 18 eluaasta. Lisaks sellele ei taotle me turunduspakkumiste laiendamist lastele. Kui see peaks ekslikult siiski juhtuma, reageerime lapse vanusest teadasaamisel viivitamatult, muutes oma andmeid ja välistades võimaluse sedalaadi pakkumiste tegemiseks tulevikus.

Kontakt

Käesolevaid privaatsuspõhimõtteid puudutavad küsimused, kommentaarid ja päringud on teretulnud aadressil inforakvere@jeld-wen.biz

Me kasutame küpsiseid selleks, et meie veebilehe külastamine oleks võimalikult meeldiv. Veebilehe kasutamist jätkates, kaasa arvatud maandumislehele jäämisega, nõustute küpsiste kasutamisega.