Välisuste paigaldusjuhend

 

 Enne ukse paigaldamist lugege paigaldusjuhend hoolega läbi. Meie ei vastuta vale ladustamise, hoolduse või paigaldusvigade tõttu tekkinud puuduste eest.

Otseteed :

 Ladustamine
Kontrollige toodet kohe peale kauba kättesaamist! Vale või defektset toodet ei tohi paigaldada!

Uksed tuleb ladustada hästi ventileeritavates siseruumides horisontaalsel tasasel aluspinnal. Vältige kriimustusi ja muid mehaanilisi vigastusi!

Uksi ei tohi ladustada otsese päikese kätte, kütmata ja niisketesse ruumidesse ning otse maapinnale või betoonile, vaid tugevale ja korrektsele kuivale alusele.

>> Algusesse

  Välisukse paigaldamine


Ukse peab paigaldama selliselt, et see ei jääks otsese lausvee ja päikese kätte. Ukse peab paigaldama seinas asuvasse nišši või paigaldama uksele varikatuse.

 • Tumedat tooni uksed võivad kaarduda ja tuhmuda intensiivse päikese mõjul.
 • Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine ja üle värvimine. Vajadusel konsulteerige tehase esindajaga.
 • Paigalduse ja remonttööde ajaks tuleb uks katta ehituspapi või kilega, et vältida ukse kahjustumist viimistlustööde ajal.
 • Kaitske uksi ehitusobjektil (nt kile või paberiga) kuni viimistlustööd on lõppenud! Teibi kasutamisel kaitsekile või paberi kinnitamiseks jälgige, et teibi kleepuv pind ei nakkuks ukse või lengi pinnaga! 

 

Vajalikud vahendid: niiskustõke, haamer, saag, kruvikeeraja, vesilood (500 mm ja 2000 mm), nurgik, trell, kiilud, pliiats, mõõdulint, kuuskantvõti, isolatsioonivill ja hermeetik.

Välisuksed tarnitakse tervikpakendis ukseplokina- leng on koos lävepakuga kokku monteeritud ja uks on riputatud hingedele.

Enne paigalduse alustamist kontrollige toote kvaliteeti ja kompleksust:

 1. Ukseleht
 2. Ukseleng
 3. Hinged, lukukorpus, vasturaud
 4. Lävepakk
 5. Tihendid, kattekorgid montaažiavadele
 6. Paigaldusjuhend. Garantiitingimused.

 FUNCTION välisuste ja rõduuste paigaldusjuhend

Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinaavasse ning kontrollige, kas seinaava on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinaava peab olema ukselengi välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinaava. 

Asetage uksekomplekt alusele avanemissuunaga allapoole!

Avage pakend toote servadest (lengi välisküljelt, et vältida lõikejälgi toote viimistletud pinnal!

Eemaldage leng!

 

EXT_FUNC_inst_instr_1

Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik!

Fikseerige lävepakk põrandale silikooniga!

Kontrollige, et leng oleks horisontaalselt ja vertikaalselt loodis!

 

 

 

EXT_FUNC_inst_instr_2
Valige kinnitusvahenditeks spetsiaalsed ukselengi kinnitusvahendid! Võite kasutada kruvisid koos kiiludega või lengihülsse. Kasutades lengihülsse te kiilusid ei vaja. EXT_FUNC_inst_instr_3

Kinnitage esmalt lengi hingedepoolne külg, seejärel lukupoolne külg!

Lõtkud lengi ja seinaava vahel võivad olla maksimaalselt 20 mm.

Kontrollige, kas leng on loodis!

EXT_FUNC_inst_instr_4
Valige sobivad kinnitusvahendid vastavalt seina materjalile! EXT_FUNC_inst_instr_5
Kui kasutate lengihülsse, siis kiile ei ole vaja kasutada - hülsiga saab reguleerida lengi kaugust seinaavast. EXT_FUNC_inst_instr_5a
Kontrollige, et leng oleks loodis nii pikisuunas kui ka küljesuunas! EXT_FUNC_inst_instr_6

Tõstke uks higedele! Selleks keerake hinge turvapolt veidi lahti, tõstke uks hingedele ning keerake turvapolt kinni. Seejärel kinnitage hinged lõplikult kruvidega!

Jälgige, et ukse nurk ei puutuks põrandat! Löögi tulemusena võib viimistlus kahjustuda!

EXT_FUNC_inst_instr_7
Sulgege uks ning kontrollige, et ukseleht (eriti ukselehe lukupoolsed nurgad) oleks lengiga tasapinnas! EXT_FUNC_inst_instr_8

Vajadusel reguleerige ust hingedest!

Kõrguse reguleerimine - ukse kõrguse tõstmine

 • Eemaldage hingede üla- ja alaosa kattekorgid.
 • Keerake kuuskantvõtmega hingede ülemisi pingutuskruvisid.
 • Pingutage ühe hinge alumist pingutuskruvi nii, et uks tõuseks soovitud kõrgusele.
 • Pingutage ka teiste hingede alumist pingutuskruvi nii, et uks jääks toetuma võrdselt kõikidele hingedele.
 • Pingutage ülemised pingutuskruvid kinni.
 • Paigaldage hingede metallist kaitsekorgid hingede üla- ja alaosasse.

Kõrguse reguleerimine - ukse kõrguse langetamine

 • Eemaldage hingede üla- ja alaosa kattekorgid.
 • Keerake kuuskantvõtmega kõikide hingede alumist pingutuskruvi lahti 2-3 korda.
 • Pingutage ühe hinge ülemist pingutuskruvi nii, et uks langeb soovitud kõrgusele.
 • Pingutage ka teiste hingede ülemist pingutuskruvi nii, et uks jääks toetuma võrdselt kõikidele hingedele.
 • Pingutage alumised pingutuskruvid kinni.
 • Paigaldage hingede metallist kaitsekorgid hingede üla- ja alaosasse.

Reguleerimine külgsuunas - ukse liigutamine lengi poole

 • Keerake ukse küljes olevate hingede reguleerimiskruvid ristpea-kruvikeerajaga 2-3 korda lahti.
 • Pingutage ühe hinge reguleerimiskruvi kuuskantvõtmega nii, et uks liigub soovitud asendisse.
 • Pingutage ka teiste hingede pingutuskruvid nii, et uks jääks kandma võrdselt kõikidel hingedel.
 • Keerake kinni kregiuleerimiskruvid kõikidel hingedel.

Reguleerimine külgsuunas - ukse liigutamine lengist eemale

 • Keerake ukse küljes olevate hingede reguleerimiskruvid ristpea-kruvikeerajaga 2-3 korda lahti.
 • Keerake kuuskantvõtmega reguleerimiskruvi nii, et uks liigub soovitud asendisse.
 • Keerake ka teiste hingede pingutuskruvid nii, et uks jääks kandma võrdselt kõikidel hingedel.
 • Keerake kinni kregiuleerimiskruvid kõikidel hingedel.
EXT_FUNC_inst_instr_9
Kui uks on lõplikult reguleeritud, paigaldage montaažiava plastist kattekorgid! EXT_FUNC_inst_instr_10
Tihendage lävepaku ja põranda vahe silikooniga ning paigaldage veeplekk! EXT_FUNC_inst_instr_11

Paigaldage välisuks seina nišši või varikatuse alla. Minimaalne varikatus on vähemalt 70 mm lai, kuid klaasinguga välisukse korral soovitame valida varikatus vähemalt 500 mm laiune.

 

EXT_FUNC_inst_instr_12

Tihendage lengi ja seinaava vaheline lõtk soojustusvilla ribadega nii, et soojustusvilla riba jätaks lengi välimise servani 10-20 mm vaba ruumi.

Sisemises küljes kasutage liimi soojustusvilla liimimisels lengi külge! Lengi välisküljel  ärge liimi kasutage!

Paigaldage piiredeliistud!
EXT_FUNC_inst_instr_13

 

 

       >>Algusesse

 BASIC välisuste paigaldusjuhend

Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinaavasse ning kontrollige, kas seinaava on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinaava peab olema ukselengi välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinaava.

Asetage uksekomplekt alusele avanemissuunaga allapoole!

Avage pakend toote servadest (lengi välisküljelt, et vältida lõikejälgi toote viimistletud pinnal!

Eemaldage leng!

EXT_BASIC_inst_instr_1

Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik!

Fikseerige lävepakk põrandale silikooniga!

Kontrollige, et leng oleks horisontaalselt ja vertikaalselt loodis!

EXT_BASIC_inst_instr_2
Valige kinnitusvahenditeks spetsiaalsed ukselengi kinnitusvahendid! Võite kasutada kruvisid koos kiiludega või lengihülsse. Kasutades lengihülsse te kiilusid ei vaja. EXT_BASIC_inst_instr_3

Kinnitage esmalt lengi hingedepoolne külg, seejärel lukupoolne külg!

Lõtkud lengi ja seinaava vahel võivad olla maksimaalselt 20 mm.

Kontrollige, kas leng on loodis!

EXT_BASIC_inst_instr_4
Valige sobivad kinnitusvahendid vastavalt seina materjalile! EXT_BASIC_inst_instr_5
Kui kasutate lengihülsse, siis kiile ei ole vaja kasutada - hülsiga saab reguleerida lengi kaugust seinaavast. EXT_BASIC_inst_instr_5a
Kontrollige, et leng oleks loodis nii pikisuunas kui ka küljesuunas! EXT_BASIC_inst_instr_6

Tõstke uks higedele! Selleks keerake hinge turvapolt veidi lahti, tõstke uks hingedele ning keerake turvapolt kinni. Seejärel kinnitage hinged lõplikult kruvidega!

Jälgige, et ukse nurk ei puutuks põrandat! Löögi tulemusena võib viimistlus kahjustuda!

EXT_BASIC_inst_instr_7
Sulgege uks ning kontrollige, et ukseleht (eriti ukselehe lukupoolsed nurgad) oleks lengiga tasapinnas! EXT_BASIC_inst_instr_8

Vajadusel reguleerige ust hingedest!

Kõrguse reguleerimine

 • Eemaldage hingede kattekorgid (joonis 1)!
 • Ukse kõrguse tõstmiseks keerake esmalt ülemisi reguleerimiskruvisid (joonis 2, fotol nr.1) vastupäeva (ehk lahti) ja alumisi pingutuskruvisid (fotol nr.2) päripäeva (ehk kinni)!
 • Ukse kõrguse langetamiseks keerake esmalt alumisi reguleerimiskruvisid lahti (vastupäeva) ning seejärel ülemisi kinni (päripäeva) nii, et uks langeks soovitud kõrgusele!
 • Keerake mõlema hinge reguleerimiskruvisid nii, et mõlemad hinged jääksid võrdselt ust kandma!
 • Paigaldage hingede metallist kaitsekorgid hingede (joonis 3)!

Reguleerimine külgsuunas

 • Keerake ukse pooles olevad hingede kinnituskruvid veidi lahti (joonis 1, fotol nr.3)!
 • Keerake hinge reguleerimiskruvi soovitud suunas (joonis 2, fotol nr.4)!
 • Keerake kinnituskruvid kinni (joonis 3, fotol nr.3)!

korkeussaato

EXT_BASIC_inst_instr_9
Paigaldage montaažiavadele plastist kattekorgid! EXT_BASIC_inst_instr_10

Tihendage lävepaku ja põranda vahe silikooniga!

Paigaldage soovi korral veeplekk!

EXT_BASIC_inst_instr_11
Paigaldage välisuks seina nišši või varikatuse alla. Minimaalne varikatus on vähemalt 70 mm lai, kuid klaasinguga välisukse korral soovitame valida varikatus vähemalt 500 mm laiune. EXT_BASIC_inst_instr_12

Tihendage lengi ja seinaava vaheline lõtk soojustusvilla ribadega nii, et soojustusvilla riba jätaks lengi välimise servani 10-20 mm vaba ruumi.

Sisemises küljes kasutage liimi soojustusvilla liimimisels lengi külge! Lengi välisküljel  ärge liimi kasutage!

Paigaldage piiredeliistud!
EXT_BASIC_inst_instr_13
Reguleerige luku vasturauas olevatest reguleerimiskruvides nii, et uks sulguks korralikult! EXT_BASIC_inst_instr_14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       >>Algusesse

  Välisuste hooldusjuhend

 

 • Kui uks ei ole kahjustatud või ebatavaliselt kulunud, piisab kergest puhastamisest hariliku puhastus-ainega (mis ei ole leeliseline). Läike säilitamiseks võib ust kord aastas pärast puhastamist töödelda nt. autovahaga. See kergendab ka hilisemat puhastamist. Abrasiivsete puhastusainete ja lahustite kasutamine on keelatud.

 

 • Spoonkattega välisuksi puhastage puhta kuiva lapiga. Soovituslikult vähemalt üks kord  aastas tuleks spoonitud ukseleht ja leng uuesti õlitada. Selleks kasutage välistingimustesse sobivaid värvituid puiduõlisid (õlitamisel jälgige õliga kaasas olevat õpetust).  

 

 • Vastavalt vajadusele puhastage lävepakk tolmust ja liivast ning kord aastas katke välistingimustesse sobiva värvitu puiduõliga (mis ei moodusta kilet)

 

 • Ukse hingi ja lukke õlitage vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Vähemalt korra aastas kontrollige ja vajadusel pingutage luku, hingede ja käepideme kinnitusi.

>> Algusesse

See veebisait kasutab küpsiseid, et tagada võimalikult meeldiv külastus. Kui nõustute nende kasutamisega, siis lihtsalt klõpsake jätkamiseks siia. Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, lugege siit küpsiste kasutamise põhimõtete ning küpsiste blokeerimise ja keelamise kohta. Küpsiste keelamise korral võib juhtuda, et veebisait ei tööta õigesti ja mõnele alale puudub juurdepääs.