Aiamajauste paigaldusjuhend

 

Otseteed:

 

 Üldinfo aiamajaukse ladustamise ja paigaldamise kohta

 • Ukse peab paigaldama selliselt, et see ei jääks otsese lausvee ja päikese kätte. Ukse peab paigaldama seinas asuvasse nišši või paigaldama uksele varikatuse.
 • Aiamaja välisuks on mõeldud kasutamiseks tingimustes, kus temperatuuride erinevus uksega eraldatavate keskkondade vahel poleks suurem kui 10 kraadi!
 • Aiamaja välisuks ja leng on viimistlusvalmis kujul! Enne paigaldamist tuleb aiamaja välisuks ja leng kindlast viimistleda (värvida, õlitada, peitsida +lakkida, lakkida jne.).
 • Tumedat tooni uksed võivad kõverduda ja tuhmuda intensiivse päikese mõjul.
 • Uksi ei tohi ladustada otsese päikese kätte ning kütmata ja niisketesse ruumidesse ning otse maapinnale või betoonile, vaid tugevale ja korrektsele kuivale alusele.
 • Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine. Vajadusel konsulteerige tehase esindajaga.
 • Paigalduse ja remonttööde ajaks tuleb uks katta ehituspapi või kilega, et vältida ukse kahjustumist viimistlustööde ajal.

 >> Algusesse

  Aiamajaukse viimistlusjuhend:

Vajadusel pahteldage või parandage kergemad puidu defektid välistingimustesse sobiva puidupahtli või vahaga.

 • Lihvige ja puhastage toode mustusest ja tolmust.
 • Eemaldage tootelt lukk ja hinged.
 • Viimistluseks valmis toode peab olema kuiv ja tolmuvaba
 • Kandke tootele välistingimustesse sobiv kruntaine.
 • Viimistlege toode lõplikult välistingimustesse sobiva viimistlusainega.
 • NB! Kruntimisel ja viimistlemisel jälgige kindlasti krunt- ja viimistlusaine tootjapoolseid kasutus- , hooldus-  ja garantiijuhiseid.
 • Paigaldage lukk ja hinged kohtadele tagasi.

Enne paigalduse alustamist kontrollige toote kvaliteeti ja kompleksust:

 1. Ukseleht, viimistlusvalmis
 2. Ukseleng, viimistlusvalmis
 3. Hinged, lukukorpus, vasturaud
 4. Lävepakk, viimistlusvalmis
 5. Tihendid
 6. Paigaldusjuhend. Garantiitingimused.

>> Algusesse

  Aiamajuste paigaldusjuhend

Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinaavasse ning kontrollige, kas seinaava on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinaava peab olema ukselengi välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinaava.Asetage uksekomplekt alusele avanemissuunaga allapoole!

Avage pakend toote servadest (lengi välisküljelt, et vältida lõikejälgi toote viimistletud pinnal!

Eemaldage leng!

EXT_BASIC_inst_instr_1

Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik!

Fikseerige lävepakk põrandale silikooniga!

Kontrollige, et leng oleks horisontaalselt ja vertikaalselt loodis!

EXT_BASIC_inst_instr_2
Valige kinnitusvahenditeks spetsiaalsed ukselengi kinnitusvahendid! Võite kasutada kruvisid koos kiiludega või lengihülsse. Kasutades lengihülsse te kiilusid ei vaja. EXT_BASIC_inst_instr_3

Kinnitage esmalt lengi hingedepoolne külg, seejärel lukupoolne külg!

Lõtkud lengi ja seinaava vahel võivad olla maksimaalselt 20 mm.

Kontrollige, kas leng on loodis!

EXT_BASIC_inst_instr_4
Valige sobivad kinnitusvahendid vastavalt seina materjalile! EXT_BASIC_inst_instr_5
Kui kasutate lengihülsse, siis kiile ei ole vaja kasutada - hülsiga saab reguleerida lengi kaugust seinaavast. EXT_BASIC_inst_instr_5a
Kontrollige, et leng oleks loodis nii pikisuunas kui ka küljesuunas! EXT_BASIC_inst_instr_6

Tõstke uks higedele! Selleks keerake hinge turvapolt veidi lahti, tõstke uks hingedele ning keerake turvapolt kinni. Seejärel kinnitage hinged lõplikult kruvidega!

Jälgige, et ukse nurk ei puutuks põrandat! Löögi tulemusena võib viimistlus kahjustuda!

EXT_BASIC_inst_instr_7
Sulgege uks ning kontrollige, et ukseleht (eriti ukselehe lukupoolsed nurgad) oleks lengiga tasapinnas! EXT_BASIC_inst_instr_8

Vajadusel reguleerige ust hingedest!

Kõrguse reguleerimine

 • Eemaldage hingede kattekorgid (joonis 1)!
 • Ukse kõrguse tõstmiseks keerake esmalt ülemisi reguleerimiskruvisid (joonis 2) vastupäeva (ehk lahti) ja alumisi pingutuskruvisid päripäeva (ehk kinni)!
 • Ukse kõrguse langetamiseks keerake esmalt alumisi reguleerimiskruvisid lahti (vastupäeva) ning seejärel ülemisi kinni (päripäeva) nii, et uks langeks soovitud kõrgusele!
 • Keerake mõlema hinge reguleerimiskruvisid nii, et mõlemad hinged jääksid võrdselt ust kandma!
 • Paigaldage hingede metallist kaitsekorgid hingede (joonis 3)!
Cottage_regul_hinge_1  Cottage_regul_hinge_2  Cottage_regul_hinge_3

Reguleerimine külgsuunas

 • Keerake ukse pooles olevad hingede kinnituskruvid veidi lahti (joonis 1)!
 • Keerake hinge reguleerimiskruvi soovitud suunas (joonis 2)!
 • Keerake kinnituskruvid kinni (joonis 3)!

 

EXT_BASIC_inst_instr_9
Paigaldage montaažiavadele plastist kattekorgid! EXT_BASIC_inst_instr_10

Tihendage lävepaku ja põranda vahe silikooniga!

Paigaldage soovi korral veeplekk!

EXT_BASIC_inst_instr_11
Paigaldage välisuks seina nišši või varikatuse alla. Minimaalne varikatus on vähemalt 70 mm lai, kuid klaasinguga välisukse korral soovitame valida varikatus vähemalt 500 mm laiune. EXT_BASIC_inst_instr_12

Tihendage lengi ja seinaava vaheline lõtk soojustusvilla ribadega nii, et soojustusvilla riba jätaks lengi välimise servani 10-20 mm vaba ruumi.

Sisemises küljes kasutage liimi soojustusvilla liimimisels lengi külge! Lengi välisküljel  ärge liimi kasutage!

Paigaldage piiredeliistud!
EXT_BASIC_inst_instr_13
Reguleerige luku vasturauas olevatest reguleerimiskruvides nii, et uks sulguks korralikult! EXT_BASIC_inst_instr_14

 >> Algusesse

 Aiamajaukse hooldusjuhend

 • Kui uks ei ole kahjustatud või ebatavaliselt kulunud, piisab kergest puhastamisest hariliku puhastus ainega. Vaata viimistlusaine tootjapoolset hooldusjuhendit!
 • Vastavalt vajadusele puhastage lävepakk tolmust ja liivast.
 • Ukse hingi ja lukke õlitage üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Vähemalt korra aastas kontrollige ja vajadusel pingutage luku, hingede ja käepideme kinnitusi.

>> Algusesse

 

See veebisait kasutab küpsiseid, et tagada võimalikult meeldiv külastus. Kui nõustute nende kasutamisega, siis lihtsalt klõpsake jätkamiseks siia. Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, lugege siit küpsiste kasutamise põhimõtete ning küpsiste blokeerimise ja keelamise kohta. Küpsiste keelamise korral võib juhtuda, et veebisait ei tööta õigesti ja mõnele alale puudub juurdepääs.