Kasutatav tehnoloogia

Ettevõtete energia-ja ressursitõhusus

JELD-WEN Eesti AS sai 2019.aastal meetme „Ettevõtete energia-ja ressursitõhusus“ tegevuse „Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud II-suurprojektid“ raames toetust summas 1 447 052,96 eurot, mille abil viiakse perioodil 17.10.2018 - 30.06.2021 ellu projekt “JELD-WEN Eesti AS ressursitõhususe investeering”.
JELD-WEN Eesti AS projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust läbi kompleksinvesteeringu liimkilbi pressi koos abiseadmetega, lengide profiili liini ja märja saepuru katlasse koos suitsugaaside kondensaatoriga, katelt teenindava saepuru konveieri ja siloga, mille tulemusel paraneb ettevõtte energia- ja ressursitõhusus tootmisprotsessi optimeerimise järgselt, mis võimaldab suurendada ressursitootlikkust toodanguühiku kohta ja vähendada tootmisjääke.

El Regionaalarengu Fond Horisontaalne V

 

JELD-WEN Eesti AS digidiagnostika läbiviimine

Projekti „JELD-WEN Eesti AS digidiagnostika“ eesmärgiks on ettevõtte digitaliseerituse ja automatiseerituse hetkeolukorra ja sellega seotud arengukohtade kaardistamine ning konkreetsete lahenduste välja pakkumine digitaliseerituse taseme parendamiseks. Projekti fookuses on tootmise planeerimise ja kvaliteedijuhtimise protsessid ning erinevate infosüsteemide omavaheline integratsioon. Projekti tulemusena koostatakse ettevõttele digidiagnostika raport koos soovitustega, mille saab ettevõtte aluseks võtta digitaliseerimise roadmapi ja tegevus- ja ajakava koostamiseks.

 0 MKM 3Lovieas Est

See veebisait kasutab küpsiseid, et tagada võimalikult meeldiv külastus. Kui nõustute nende kasutamisega, siis lihtsalt klõpsake jätkamiseks siia. Kui Te ei nõustu küpsiste kasutamisega, lugege siit küpsiste kasutamise põhimõtete ning küpsiste blokeerimise ja keelamise kohta. Küpsiste keelamise korral võib juhtuda, et veebisait ei tööta õigesti ja mõnele alale puudub juurdepääs.